SJS

Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguare palaeoslovenicae. T. I-IV. Praha, 1958-1997.